CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Upute investitorima

Poštovani investitori,

U slučaju bilo kakvih pohvala, žalbi molim Vas da ispunite priloženi upitnik.

Trgovanje vrijednosnim papirima, govore statistički podaci, a i sami smo slobodni procijeniti, kod nas još uvijek nije oživjelo intenzitetom koji bi bio barem približan intenzitetu trgovanja na razvijenom svjetskim burzama.

Držimo da se to događa, izmeđuostalog, i zbog nedovoljne informiranosti o načinu tj. tehnici trgovanja na domaćem tržištu vrijednosnica.

Iz tog razloga slobodni smo Vam, poštovani investitori, dati upute KAKO TRGOVATI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU VRIJEDNOSNICA PREKO OVLAŠTENIH POSREDNIKA U TRGOVANJU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA – BROKERA.

NALOG ZA TRGOVANJE vrijednosnim papirima:

Bilo da se radi o kupnji ili prodaji vrijednosnih papira na uređenim tržištima, investitori otvaraju NALOG za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira, kod ovlaštenog posrednika-brokera, npr. investicijskog društva CREDOS d.o.o., Zagreb, koje investitore/NALOGODAVCE, na temelju otvorenih naloga zastupa u transakcijama na Zagrebačkoj burzi.

Nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira sadrži sve podatke vezane uz transakciju koja treba biti obavljena za nalogodavca ( broj naloga, vrsta, datum, vrijeme otvaranja, naziv dionice, količina, cijena, troškovi, mogućnost otkaza naloga, rok izvršenja naloga....).

Kada se radi o kupnji vrijednosnih papira nalogodavac je dužan položiti iznos sredstva za podmirenje transakcije na račun nalogodavaca.

NOVČANA SREDSTVA NALOGODAVACA:

Na temelju Zakona o tržištu kapitala, članak 42, sredstva nalogodavaca društvo za poslovanje vrijednosnima papirima dužno je držati na odvojenom računu (RAČUNU NALOGODAVACA). Sredstva nalogodavaca društvo za poslovanje vrijednosnim papirima ne može koristiti u vlastite svrhe nego isključivo vezano uz transakcije obavljene za nalogodavca. Sredstva s računa nalogodavaca ne ulaze niti u likvidacijsku niti u stečajnu masu, pa su na taj način Vaša sredstva, poštovani investitori,  zaštićena i mogu se koristiti isključivo za transakcije po Vašem nalogu.

Trgovanje vrijednosnim papirima nosi sa sobom i određene rizike. Kako je svako investicijsko društvo dužno svojim klijentima osigurati uvid u cjenik i opće uvjete poslovanja, mi Vam savjetujemo da svakako proučite spomenutu dokumentaciju. U općim uvjetima poslovanja naći ćete, i na našem web site-u, i dio koji se odnosi na rizik trgovanja vrijednosnim papirima.

NAMIRA transakcija:

  • Kada za Vas obavljamo transakcije na burzi, namira se obavlja u slijedećim propisanim rokovima:

                Za dionice koje su uključene u sustav Središnjeg klirinškog depozitnog društva rok namire je 3 dana ( T+3 , dan transakcije + 3 uredovna dana)
                Za dionice koje nisu uključene u sustav Središnjeg klirinškog depozitnog društva rok namire je 5 dana ( T+5 , dan transakcije + 5 uredovnih dana)

  • Kada su u pitanju dražbe za prodaju dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, rok namire po ovim transakcijama iznosi 6 dana ( T+6).
  Poštovani investitori, ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na naše brojeve telefona, ili e-mail adresu credos@credos.hr
U korist:Credos d.o.o. Zagreb
Svrha:Za kupnju financijskih instrumenata - ime prezime
Broj računa: BG98UNCR70001522590913 (BGN) (Unicredit Bulbank AD, Sofija, Bugarska)
BG39UNCR70001522590908 (EUR) (Unicredit Bulbank AD, Sofija, Bugarska)
BG44UNCR70001522590915 (USD) (Unicredit Bulbank AD, Sofija, Bugarska)
RO69BACX0000001407701002 (RON) (UniCredit Bank , Bukurešt, Rumunjska)
RO42BACX0000001407701003 (EUR) (UniCredit Bank , Bukurešt, Rumunjska)
RO42BACX0000001407701004 (USD) (UniCredit Bank , Bukurešt, Rumunjska)
HR2523400091310115632 (HRK) (Privredna banka d.d. Zagreb)
HR4424840081300160397 (HRK) (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
HR0823300031352902791 (HRK) (SG-Splitska banka d.d. Split)
HR0923300031552902805 (EUR) (SG-Splitska banka d.d. Split)
HR8423300031552902813 (USD) (SG-Splitska banka d.d. Split)
HR6223300031552902821 (CHF) (SG-Splitska banka d.d. Split)
HR1323300031552902830 (GBP) (SG-Splitska banka d.d. Split)
HR1223300031552902848 (CAD) (SG-Splitska banka d.d. Split)
HR6523300031552902864 (RSD) (SG-Splitska banka d.d. Split)
Poziv na broj:Vaš OIB
Model:67
Globaldizajn logo