CREDOS d.o.o.      Jurišićeva 21, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Obavijest o uvođenju EURA
Čimbenici održivosti
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Upute investitorima

Poštovani investitori,

U slučaju bilo kakvih pohvala, žalbi molim Vas da ispunite priloženi upitnik.

Trgovanje vrijednosnim papirima, govore statistički podaci, a i sami smo slobodni procijeniti, kod nas još uvijek nije oživjelo intenzitetom koji bi bio barem približan intenzitetu trgovanja na razvijenom svjetskim burzama.

Držimo da se to događa, izmeđuostalog, i zbog nedovoljne informiranosti o načinu tj. tehnici trgovanja na domaćem tržištu vrijednosnica.

Iz tog razloga slobodni smo Vam, poštovani investitori, dati upute KAKO TRGOVATI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU VRIJEDNOSNICA PREKO OVLAŠTENIH POSREDNIKA U TRGOVANJU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA – BROKERA.

NALOG ZA TRGOVANJE vrijednosnim papirima:

Bilo da se radi o kupnji ili prodaji vrijednosnih papira na uređenim tržištima, investitori otvaraju NALOG za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira, kod ovlaštenog posrednika-brokera, npr. investicijskog društva CREDOS d.o.o., Zagreb, koje investitore/NALOGODAVCE, na temelju otvorenih naloga zastupa u transakcijama na Zagrebačkoj burzi.

Nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira sadrži sve podatke vezane uz transakciju koja treba biti obavljena za nalogodavca ( broj naloga, vrsta, datum, vrijeme otvaranja, naziv dionice, količina, cijena, troškovi, mogućnost otkaza naloga, rok izvršenja naloga....).

Kada se radi o kupnji vrijednosnih papira nalogodavac je dužan položiti iznos sredstva za podmirenje transakcije na račun nalogodavaca.

NOVČANA SREDSTVA NALOGODAVACA:

Na temelju Zakona o tržištu kapitala, članak 42, sredstva nalogodavaca društvo za poslovanje vrijednosnima papirima dužno je držati na odvojenom računu (RAČUNU NALOGODAVACA). Sredstva nalogodavaca društvo za poslovanje vrijednosnim papirima ne može koristiti u vlastite svrhe nego isključivo vezano uz transakcije obavljene za nalogodavca. Sredstva s računa nalogodavaca ne ulaze niti u likvidacijsku niti u stečajnu masu, pa su na taj način Vaša sredstva, poštovani investitori,  zaštićena i mogu se koristiti isključivo za transakcije po Vašem nalogu.

Trgovanje vrijednosnim papirima nosi sa sobom i određene rizike. Kako je svako investicijsko društvo dužno svojim klijentima osigurati uvid u cjenik i opće uvjete poslovanja, mi Vam savjetujemo da svakako proučite spomenutu dokumentaciju. U općim uvjetima poslovanja naći ćete, i na našem web site-u, i dio koji se odnosi na rizik trgovanja vrijednosnim papirima.

NAMIRA transakcija:

  • Kada za Vas obavljamo transakcije na burzi, namira se obavlja u slijedećim propisanim rokovima:

                Za dionice koje su uključene u sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva rok namire je 2 dana ( T+2 , dan transakcije + 2 uredovna dana)                

  • Kada su u pitanju dražbe za prodaju dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, rok namire po ovim transakcijama iznosi 6 dana ( T+6).
  Poštovani investitori, ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na naše brojeve telefona, ili e-mail adresu credos@credos.hr
21.6.2006. 2:00:00
U korist: Credos d.o.o., Jurišićeva 21, 10 000 Zagreb
Svrha: Za kupnju financijskih instrumenata - ime prezime
Broj računa: HR2523400091310115632 (Multivalutni račun) (Privredna banka d.d. Zagreb)
HR4424840081300160397 (Multivalutni račun) (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
HR4424070001300322382 (Multivalutni račun) (OTP Banka d.d. Split)
HR9024020061300016173 (Multivalutni račun) (Erste and Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka)
HR6023900011300148088 (Multivalutni račun) (Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb)
Poziv na broj: Vaš OIB
Model: 67
Globaldizajn logo