CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Profil tvrtke
Osnovni podaci
Adresa: Credos d.o.o. investicijsko društvo - Nemčićeva 7, 10000 Zagreb, Croatia
Telefoni:

+385 1 23 63 431
+385 1 23 63 524
+385 1 63 96 676           

Faks: +385 1 23 63 433
E-mail: credos@credos.hr
Kontakt osobe:

Suzana Lončar, predsjednica Uprave

Roman Rinkovec, član uprave

Niko Delić, broker
Roman Rinkovec, broker

Jasmin Zulić, analitičar
Vjekoslav Šarić, kontrolor društva

Irena Kokot, administratorica

Jezik komunikacije: hrvatski, engleski
Članovi: Zagrebačke burze(ZSE) www.zse.hr, Ivana Lučića 2A, Zagreb
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva Zagreb (SKDD) www.skdd.hr, Heinzelova 62A, Zagreb

 

Poslovni podaci

Registracija:

Trgovački sud u Zagrebu

Godina osnutka:

1997. godina

Temeljni kapital:

9.564.700,00 kuna

MBS:

080171112

MB:

1314068

OIB:

21667415955

Žiro račun:

HR3123400091100225663 (Privredna banka d.d. Zagreb)

HR8424840081106295477 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
HR5924070001100653723 (OTP Banka d.d. Split)

Računi nalogodavaca:

HR2523400091310115632 (HRK) (Privredna banka d.d. Zagreb)
HR4424840081300160397 (HRK) (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
HR2023600001300117297 (Multivalutni račun) (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)
HR4424070001300322382 (HRK) (OTP Banka d.d. Split)
HR9724070001500332809 (EUR) (OTP Banka d.d. Split)
HR7524070001500332817 (USD) (OTP Banka d.d. Split)
HR5324070001500332825 (CHF) (OTP Banka d.d. Split)
HR3124070001500332833 (GBP) (OTP Banka d.d. Split)
HR0924070001500332841 (CAD) (OTP Banka d.d. Split)
HR5724070001500332850 (RSD) (OTP Banka d.d. Split)
HR5624070001500332868 (SEK) (OTP Banka d.d. Split)
BG98UNCR70001522590913 (BGN) (Unicredit Bulbank AD, Sofija, Bugarska)
BG39UNCR70001522590908 (EUR) (Unicredit Bulbank AD, Sofija, Bugarska)
BG44UNCR70001522590915 (USD) (Unicredit Bulbank AD, Sofija, Bugarska)

RO69BACX0000001407701002 (RON) (UniCredit Bank, Bukurešt, Rumunjska)
RO42BACX0000001407701003 (EUR) (UniCredit Bank, Bukurešt, Rumunjska)
RO42BACX0000001407701004 (USD) (UniCredit Bank, Bukurešt, Rumunjska)

 

Registrirane djelatnosti
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb, koja nadzire rad investicijskih društava svojim odobrenjem za rad KLASA: UP/I-451-04/09-02/21 odobrila je investicijskom društvu Credos d.o.o., Zagreb registraciju slijedećih djelatnosti:
  1. zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
  2. izvršavanje naloga za račun klijenta
  3. upravljanje portfeljem
  4. investicijsko savjetovanje
  5. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
  6. pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
  7. savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima
  8. usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
  9. investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
  10. investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge članka 5. Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge
20.6.2006. 1:00:00
Globaldizajn logo