CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Podravka - prijedlog dividende
Na sjednici Nadzornog odbora i Uprave kompanije Podravka d.d. predloženo je da se dioničarima PODRAVKE d.d., imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u isplati dividenda u bruto iznosu od 9,00 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18. srpnja 2019. godine. Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva bez prava na isplatu dividende je 17. srpnja 2019. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. kolovoza 2019. godine.
30.4.2019. 14:30:00
Globaldizajn logo