CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
SPAN - prijedlog isplate dividende
Nadzorni odbor i Uprava tvrtke Span d.d. predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende u iznosu od 5 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su na dan 17. lipnja 2022. godine evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD-a. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. lipnja 2022. godine, a tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 1. srpnja 2022.
29.4.2022. 14:30:00
Globaldizajn logo