CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Opća uredba o zaštiti podataka - Obavijest
Podsjećamo poštovane klijente da sutra, 25.05.2018. godine, započinje puna primjena UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ - Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). Informacije u svezi iste koje ste od društva dosad zaprimili imale su za cilj pojasniti što se njezinom primjenom mijenja u predmetnoj materiji. Ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće molimo da nam se obratite na naše poznate postojeće kontakte. Vaš Credos
24.5.2018. 15:30:00
Globaldizajn logo