CREDOS d.o.o.      Nemďż˝iďż˝eva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Končar – Elektroindustrija d.d. - predložena dividenda 14 kn
Uprava Društva i Nadzorni odbor donijeli su odluku o upotrebi djela dobiti za 2017. godinu. Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. (KOEI) ostvarena u 2017. godini iznosi 69.074.443,33 kune. Uprava i Nadzorni odbor donijeli su odluku da se u zakonske rezerve rasporedi dio dobiti u iznosu od 3.453.722,17 kuna, u rezerve za vlastite dionice iznos od 6.000.000,00 kuna te u ostale rezerve iznos od 23.693.109,16 kuna. Predlaže se Glavnoj skupštini da se preostala dobit u iznosu od 35.927.612,00 kuna isplati dioničarima za dividendu. Navedeni iznos predstavlja dividendu od 14,00 kuna po dionici. Datum održavanja Glavne skupštine odredit će se naknadno.
10.4.2018. 15:00:00
Globaldizajn logo