CREDOS d.o.o.      Jurišićeva 21, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Obavijest o uvođenju EURA
Čimbenici održivosti
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Početak konverzije osnovnih računa ulagatelja u transakcijske račune
SKDD d.d. 01.09.2023. godine započinje s postepenom konverzijom osnovnih računa ulagatelja u transakcijske račune vrijednosnih papira kao i s naplatom naknade za održavanje i upravljanje pozicijama na njima. Transakcijski računi vrijednosnih papira su računi ulagatelja na kojima se pohranjuju njegovi vrijednosni papiri i provode transakcije i to isključivo po nalogu klijenta. Tim računom upravljaju i administriraju isključivo ovlašteni sudionici odnosno investicijska društva, kreditne istitucije ili SKDD. Imovina koja se nalazi na osnovnom računu ulagatelja može biti registrirana s izdavateljem ili s vlasničkom pozicijom investicijskog društva/kreditne institucije, dok imovina na transakcijskom računu ulagatelja može biti registrirana isključivo s vlasničkom pozicijom investicijskog društva/kreditne institucije. Zasad, osnovni računi ulagatelja i nakon 11.09.2023. ostaju nepromijenjeni i ulagatelji ih i dalje mogu koristiti za držanje imovine. Naime, u prvoj fazi konverzije, naknada se uvodi samo za ulagatelje čija ukupna vrijednost imovine na računima u SKDD-u iznosi 5.000.000,00 eura ili više, dok će se u sljedećim fazama taj imovinski cenzus spuštati na niže vrijednosti. Deponiranje imovine na transakcijskom računu ulagatelja smatra se, sukladno Zakonu o tržištu kapitala, držanjem imovine, a za više podataka o načinu i obvezama u svezi držanja imovine upućujemo klijente na dokumente Opći uvjet poslovanja i Podatci o investicijskim i pomoćnim uslugama investicijskog društva Credos d.o.o. te financijskim instrumentima dostupnim na tržištu i rizicima ulaganja u iste.
8.9.2023. 15:30:00
Globaldizajn logo