CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Viktor Lenac - prijedlog isplate dividende
Uprava Brodogradilišta Viktor Lenac predložiti će Glavnoj skupštini, koja će se održati 29.06.2022., isplatu dividende u iznosu od 1,17 kn po dionici. Dividenda bi se isplatila svim dioničarima koji su vlasnici na dan 11.07.2022., a isplata bi se obavila 21.07.2022.
20.5.2022. 13:00:00
Globaldizajn logo