CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Izvješća

CREDOS REVIDIRANI FI 31.12.2018

Izjave Uprave sukladno Uredbi (EU) br. 575-2013 Europskog parlamenta i Vijeća 2018 godina

Izvješće neovisnog revizora 2018

Opće informacije o poslovanju društva 2018

Regulatorni kapital obrazac 1423-2013 za 2018 godinu

Stope kapitala čl. 437. uredbe 575 EU za 2018


CREDOS REVIDIRANI FI 31.12.2017

Izjave Uprave sukladno Uredbi (EU) br. 575-2013 Europskog parlamenta i Vijeća 2017 godina

Izvješće neovisnog revizora 2017

Opće informacije o poslovanju društva 2017

Regulatorni kapital obrazac 1423-2013 za 2017 godinu

Stope kapitala čl. 437. uredbe 575 EU za 2017


CREDOS REVIDIRANI FI 31 12 2016

Izjave Uprave čl. 435 st 1. e) Uredbe 575 EU za 2016 godinu

Izjave Uprave čl. 435 st 1. f) Uredbe 575 EU za 2016 godinu

Izjave Uprave čl. 435 st 2. d) i e) Uredbe 575 EU za 2016 godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2016. godinu

Opće informacije o poslovanju društva 2016

Regulatorni kapital obrazac 1423-2013 31.12.2016

Stope kapitala čl. 437. uredbe 575 EU za 2106


Stope regulatornog kapitala za 2015 sukladno Uredbi br 575-2013 EU

CREDOS REVIDIRANI FI 31 12 2015

Izjave Uprave sukladno Uredbi (EU) br 575-2013 Europskog parlamenta i Vijeća 2015 godina

Opće informacije o područjima iz poslovanja 2015

Regulatorni kapital za 2015 sukladno Uredbi 1423-2013 EU

Revizorsko mišljenje za 2015 godinu

Regulatorni kapital objava

Pravilnik o izboru Uprave

Strategija i postupci upravljanja rizicima

Izjave Uprave sukladno čl. 435 st. 1. e) Uredbe 575 EU

Izjave Uprave sukladno čl. 435 st. 1. f) Uredbe 575 EU

Izjave Uprave sukladno čl. 435 st. 2. d) i e) Uredbe 575 EU

Regulatorni kapital 2014

Opće informacije o područjima iz poslovanja 2014

Revidirano izvješće o adekvatnosti kapitala za 2014. godinu

Financijsko izviješće 2014

Opće informacije o područjima iz poslovanja 2013

Revidirano izvješće o adekvatnosti kapitala za 2013. godinu

Financijsko izviješće 2013

Opće informacije o područjima iz poslovanja 2012

Revidirano izvješće o adekvatnosti kapitala za 2012. godinu

Financijsko izviješće 2012

Opće informacije o područjima iz poslovnog investicijskog društva

Revidirano izviješće o adekvatnosti kapitala

Financijsko izviješće 2009

Opće informacije o područjima iz poslovanja 2010

Revidirano izvješće o prikladnosti mjera iz čl. 42. ZTK i adekvatnosti kapitala za 2010. godinu

Financijsko izviješće 2010

Opće informacije o područjima iz poslovanja 2011

Revidirano izvješće o adekvatnosti kapitala za 2011. godinu

Financijsko izviješće 2011


INFORMACIJA O POLITICI PRIMITAKA CREDOS d.o.o.

Politika primitaka u investicijskom društvu Credos uređena je Pravilima o radnom odnosu i Pravilnikom o praćenju usklađenosti s relevantnim propisima.  Trenutno se primjenjuje pravilo isplate samo fiksnog dijela plaće svakom zaposlenom sukladno ugovoru o radu ili aneksu ugovora o radu.
2.6.2010. 15:30:00
Globaldizajn logo