CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Analize
FINANCIJSKA ANALIZA

Analiza financijskih izvještaja nam omogućava komparaciju poduzeća sa drugim poduzećem, industrijsku granu sa drugom industrijskom granom...

Budući da financijski indikatori predstavljaju stanja i situacije unutar pojedinih poduzeća, putem pokazatelja možemo komparirati i druga poduzeća uspoređivanjem pokazatelja sa pokazateljem bilo da je drugo poduzeće veće, manje, čak i iz različite industrijske grane.

Kada se procijenjuju težine pojedinih financijskih podataka, analitičari upotrebljavaju analize zasnovane na određenim pokazateljima. Mogli bismo reći da financijski pokazatelj predstavlja numerički ili postotno iskazanu vrijednost određene aktivnosti, stanja, situacije unutar promatrane kompanije, industrijske grane, ekonomije. Primjerice jednostavan pokazatelj: tekući odnos nam govori koliko i u kojem odnosu tekuća imovina «pokriva» tekuće obveze, na osnovu dobivenog pokazatelja analitičar može izvesti zaključke o vrlo važnom segmentu poslovanja svakog poslovnog subjekta – likvidnosti. Kada bi smo željeli ući dublje u analizu upotrijebili bismo pokazatelj ubrzane likvidnosti, trenutni odnos, a zatim detaljnu usporedbu likvidnosti drugih poduzeća unutar iste industrijske grane.

Iako postoji izrazito mnogo vrsta financijskih analiza spomenut ćemo dvije osnovne vrste :

 • Fundamentalna analiza
 • Tehnička analiza
 
FUNDAMENTALNA ANALIZA

Fundamentalna analiza predstavlja rezultate čitavih ekonomija, industrijskih grana i samih kompanija. Kao i kod većine analiza cilj financijske analize je predviđanje kretanja cijena dionica pojedinih kompanija kroz određeno vremensko razdoblje.

Kada se spustimo na razinu pojedine kompanije, fundamentalna analiza predstavlja izračunavanje i istraživanje financijskih podataka, ocjenjivanje sposobnosti managementa, proučavanje poslovnih koncepata kompanija, itd.

Na razini industrijskog sektora, financijska analiza služi za proučavanje agregatne ponude i potražnje za komplementarnim proizvodima tog sektora. Za nacionalnu ekonomiju FA se bazira na makroekonomskim podacima koji nam kazuju o sadašnjem rastu nacionalne ekonomije putem kojih analitičari predviđaju stope budućeg rasta.

Za predviđanje cijena dionica u budućnosti fundamentalna analiza kombinira makroekonomske i granske analize kao i analize samih kompanija.

Ako fer vrijednost pojedinog vrijednosnog papira nije jednaka tržišnoj cijeni, fundamentalna analiza vjeruje da je vrijednosnica ili precijenjena ili podcijenjena te se očekuje pomicanje tržišne cijene prema fer vrijednosti.

Fundamentalna analiza, kao i sve ostale analize, polazi od pretpostavke da tržište nije savršeno efikasno te da informacijama dobivenih fundamentalnom analizom investitor može pobijediti tržište. Financijski stručnjaci pretpostavljaju da FA djeluje na slabo razvijenim i srednje razvijenim tržištima dok na potpuno efikasnim tržištima ne vrijedi.

Pokazatelje fundamentalne analize možemo podijeliti na nekoliko osnovnih vrsta :

 • Pokazatelji likvidnosti – mjere sposobnost podmirivanja obveza analiziranog poduzeća
 • Pokazatelji profitabilnosti – mjere sposobnost poduzeća da kontrolira svoje troškove te da generira odgovarajući povrat na inpute upotrebljene u poslovanju poduzeća
 • Pokazatelji efikasnosti i aktivnosti – daju nam informaciju o stupnju uspješnosti poduzeća u generiranju profitabilnosti
 • Pokazatelji zaduženosti -    mjere stupanj zaduženosti poduzeća tj. opterećenje aktive obvezama i sposobnost uzimanja dodatnih (novih) obveza
 
TEHNIČKA ANALIZA
Za razliku od fundamentalne analize, koja analizira poslovanje poduzeća i vrši komparaciju poslovnih subjekata, tehnička analiza prati kretanja na tržištima kapitala, promjene cijena, volumene trgovanja, u određenim (odabranim) vremenskim periodima. Putem povijesnih kretanja cijena i količina TA  izrađuje trendove te na osnovu dobivenih trendova pokušava predvidjeti i buduća kretanja cijena kao i količina. Tehnička analiza koristi niz indikatora poput Pomičnih prosjeka, Cjenovnih tunela, Bollingerovih vrpci, Stohastic-a ... U pravilu TA se prikazuje nizom grafikona poput linija trenda, japanskih svijeća, karte točaka...
Tehnička analiza polazi od pretpostavke efikasnog tržišta (ili efikasnijeg) tj. da na tržištu nema investitora koji mogu samostalno (ili zajedničkim djelovanjem) formirati cijenu pojedine vrijednosnice te da su tržišne cijene fundamentalno opravdane i točno određene.
Jedan od glavnih uvjeta TA je likvidnost - veća likvidnost vrijednosnice dovodi do preciznije Tehničke analize. Budući da hrvatsko tržište kapitala (još uvijek) nije dovoljno «duboko» postavlja se pitanje točnosti TA, međutim kontinuiranim razvojem hrvatskog tržišta kapitala TA dobija sve više na značenju.

Neki od indikatora TA :

 • Oscilatori su pomoćni indikatori koji se koriste zajedno s cjenovnim grafikonima i upozoravaju na kratkoročne ekstremne vrijednosti na tržištima (prekomjerne kupovne ili prodajne pritiske). Oscilatori također mogu upozoravati na gubljenje snage trenda i/ili signalizirati da je trend blizu završetka. Oscilatori se prikazuju na dnu cjenovnog grafikona te se kreću unutar horizontalnog raspona. Najkorišteniji oscilatori su: RSI, Stochastic K%D, Williams %R i sl.

 • Relative strenght index (RSI) – složen indikator koji nam govori o prevelikoj kupnji ili prodaji pojedinog vrijednosnog papira. Kreće se u rasponu od 0 – 100, uz postavljene granice 30 i 70, gdje prelazak linije grafa u područje ispod 30 predstavlja «pretjeranu prodaju» a prelazak linije grafa u područje iznad 70 predstavlja «pretjeranu kupnju»

 • Stochastic K%D prati kretanje zaključne cijene, odnosno mjeri u postocima gdje se nalazi zaključna cijena u odnosu na cjenovni raspon određenog razdoblja. Vrlo visoka vrijednost (preko 80%) označava da je zaključna cijena blizu vrha cjenovnog raspona, dok vrlo niska vrijednost (ispod 20) označava da je zaključna cijena blizu dna cjenovnog raspona.  Linija %D predstavlja pomični prosjek linije %K za zadnja tri razdoblja (brzi stochastic). Dodatnim pomičnim prosjekom posljednja tri razdoblja %D linije dobijemo "poravnatiju" liniju (spori stochastic).

 • Pomični prosjeci (Moving average) – predstavljaju prosjeke zaključnih cijena u odabranom razdoblju, služe za uočavanje trenda
 • Bollingerove vrpce - mjere stupanj promjene cijene, odnosno određuju raspon oscilacije cijene pojedine vrijednosnice u promatranom periodu. Tako postavljene najviše i najniže razine cijene pojedine vrijednosnice predstavljaju očekivan raspon kretanja cijene. «Probijanje» gornje vrpce najčešće sugerira na povratak unutar raspona (korekcija cijene) ili početak «novog» trenda rasta cijene vrijednosnice. Presjecanje donje vrpce najčešće sugerira na povratak unutar raspona (rast cijene) ili početak «novog» trenda korekcije cijene vrijednosnice

Fundamentalna i tehnička analiza dostupne su u sklopu e-trade usluge.

Vaš Credos

15.6.2009. 13:00:00
Globaldizajn logo