CREDOS d.o.o.      Nemčićeva 7, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Obavijest o uvođenju EURA
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Đuro Đaković - spajanje dionica
Na osnovi odluke Glavne Skupštine Đure Đakovića d.d., SKDD će 02.11.22. provesti upis smanjenja temeljnog kapitala tog društva spajanjem dionica. Temeljni kapital smanjen je smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica s iznosa od 10,00 HRK na iznos od 5,00 HRK uz istovremeno spajanje redovnih dionica. Spajanje dionica provest će se prema omjeru spajanja 2:1, odnosno svakom dioničaru koji će 31. listopada 2022. godine na kraju dana imati dionice oznake DDJH-R-A, za 2 postojeće dionice spajanjem dionica pripasti će 1 nova dionica oznake DDJH-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, dok će svakom dioničaru koji će 31. listopada 2022. godine na kraju dana imati dionice oznake DDJH-R-C, za 2 postojeće dionica spajanjem dionica pripasti 1 nova dionica oznake DDJH-R-C pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK. Dioničarima kojima nakon obračuna prava na računima vrijednosnih papira neće biti upisan cijeli broj dionica, pripadajući broj dionica će se zaokružiti na prvi manji cijeli broj dionica, dok će u odnosu na dijelove postojećih dionica, koji preostanu nakon spajanja biti zasnovano suvlasništvo na novim dionicama razmjerno dijelovima postojećih dionica pojedinog dioničara.
26.10.2022. 10:00:00
Globaldizajn logo