CREDOS d.o.o.      Jurišićeva 21, 10000 Zagreb Hrvatska (Croatia)      email: credos@credos.hr      tel: +385 1 23 63 431      fax: +385 1 23 63 433
O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Obavijest o uvođenju EURA
Čimbenici održivosti
Upute investitorima
Upute investitorima- strana tržišta
Analize
Popis tržišta, financijski linkovi
E-Trade
Cjenik usluga
Upute investitorima- strana tržišta
Trgovanje na inozemnim tržištima kapitala:
 
 • Osiguranje pokrića za trgovanje: Uplatiti novčana sredstva (uplate novčanih sredstava moguće raditi u valutama, za što je potrebna posebna uputa za uplatu Društva) i/ili registrirati inozemne financijske instrumente (na zbirne skrbničke račune Društva otvorene kod banke skrbnika i /ili treće strane).
 • Inozemni financijski instrumenti pohranjeni su na zbirnim skrbničkim računima kod banke skrbnika i/ili treće strane.
 • Uslugu trgovanja financijskim instrumentima na stranim tržištima posredstvom ovlaštenih inozemnih brokera, popis trećih subjekata odnosno trećih strana kojima Društvo prenosi naloge za kupnju i/ili prodaju financijskih instrumenata koji su predmet trgovanja na tržištima na kojem Društvo nije direktan član, koji popis je dostupan u prostorijama Društva i na internetskim stranicama Društva.
 • Vrijeme dostupnosti inozemnih tržišta: od 9:00h do 17:30h za Europska tržišta, te od 15:30h do 22:00h za tržište Amerika, Canada (USA pomicanja vremena različito od pomicanja vremena u Republici Hrvatskoj). Klijent je u mogućnosti uputiti nalog i u pre-marketu, ali isti nalog će biti izložen u trgovinski sustav burze vremenom otvaranja burze.
 • Namira trgovanja po tržištima: Europa T+2, Amerika, Canada T+3.
 • Popis skrbnika/trećih strana kod kojih Društvo drži imovinu klijenata i Popis mjesta izvršenja financijskih instrumenata koje Društvo koristi kako bi izvršilo i/ili prenijelo naloge klijenata, dostupni su u prostorijama Društva i na internetskim stranicama Društva.
 • Izvještavanje klijenata:
  - Nakon izvršenja Naloga, Društvo će Klijentu bez odgode, a najkasnije prvog radnog dana po izvršenju, poslati obavijest o izvršenoj transakciji
  - Na trajnom mediju, najmanje jednom godišnje, svakom Klijentu za kojeg Društvo drži financijske instrumente ili novčana sredstva poslati izvještaj o stanju imovine.
 • Troškovi transakcija na inozemnim tržištima kapitala propisani su važećim Cjenikom dostupnim u prostorijama Društva i na internetskim stranicama Društva.
 • Obavijesti o korporativnim akcijama Društvo dobiva od banke skrbnika i iste se prosljeđuju klijentima. Konačno provođenje korporativne akcije po klijentu provodi Društvo, te potvrde o istima dostavlja klijentima.
 • Relevantni dokumenti i informacije koje smo klijentima dužni učiniti dostupnima prilikom pružanja investicijskih usluga i aktivnosti, moguće je dobiti u prostorijama i na internetskim stranicama Društva, a kojima je Klijent dužan biti upoznat, informiran i suglasan prije trgovanja na inozemnnim tržištima kapitala.
 • Svi zainteresirani, postojeći i novi, Klijenti slobodni su se obratiti Društvu za pružanje adekvatne edukacije u vezi istoga.
21.6.2006. 8:00:00
Globaldizajn logo